Survivalrun BDB- 2021:

Dames: competitierun vs. recreatieve run

Dames die willen inschrijven voor SR BDB 2021 zullen waarschijnlijk gemerkt hebben dat er geen afzonderlijke categorie dames-recreatieve run meer is.
Dat klopt: dames die individueel wensen deel te nemen, kunnen registreren voor de dames-competitierun.
De hindernissen zijn hiervoor wat aangepast. Het blijft nog altijd een uitdagende survivalrun, maar de nadruk ligt hier meer op technische hindernissen, wat minder op kracht-elementen.
De meest complete atlete zal nog altijd de bovenhand halen. Het wordt allerminst een ‘loopwedstrijd’.

We zijn voor deze beslissing niet over één nacht ijs gegaan: Uit rondvraag bij deelneemsters bleek dat de stap van recreatieve run en jeugdreeksen naar competitie-run misschien wat te groot was. We hopen met deze aanpassing de drempelvrees, die er was, weg te kunnen nemen.

Wil je je hindernistechniek nog wat bijschaven , kom dan zeker eens meetrainen!